Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει επιχορηγούμενο πρόγραμμα για την απασχόληση 10.000 ανέργων

Την έναρξη υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΟΑΕΔ.
Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 10.000 ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και άνω και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί πρώτον, σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους.

 

Προϋποθέσεις για τους ωφελούμενους

Όσον αφορά τους ωφελούμενους, πρέπει να είναι:
i) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και
ii) μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
Επίσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

 

Ποσό επιχορήγησης και διάρκεια προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του για χρονικό διάστημα τριών έως και 12 μηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών).
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πηγή: Επιχορηγούμενο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων

Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.
Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37 ΕΥΡΩ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.
  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
•    Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
•    Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   
    
  1.    Αστυνομική ταυτότητα.
  2.    Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας).
  3.    Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι :
  Α) Δεν πραγματοποίησε περισσότερα από 80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση μετά την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο ανέργων.
  Β)  Δεν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση του πατέρα, της μητέρας ή της (του) συζύγου.
  Γ) Δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία
  Δ) Δεν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες.
  Στ) Εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το γνωρίσει αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία.
  5. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  •    Άρθρο 2 του Ν. 1545/85
  •    31658/85 Υ.Α
  •    33967/91 Υ.Α
  •    32023/93 Υ.Α

  Πηγή:    Επίδομα σε νέους 20-29 ετών από τον ΟΑΕΔ

  Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

  Η αν. υπουργός Εργασίας απαντά σε επερώτηση σχετική με την οργάνωση της αναζήτησης εργασίας

  Από τις αρχές του 2016 κινητοποιούμαστε σαν Επιτροπή πάνω στο ζήτημα της οργάνωσης της αναζήτησης εργασίας στη χώρα μας, μέσω ενός ΟΑΕΔ που θα βοηθάει πραγματικά στην ανεύρεση εργασίας και δεν θα "ανακυκλώνει" απλώς την ανεργία. Στο πλαίσιο της καμπάνιας που οργανώσαμε, αποστείλαμε ανακοινώσεις μας και στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε σχετική επερώτηση που κατατέθηκε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Ν. Νικολόπουλο, απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, απάντηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ...    Απάντηση υπουργού.pdf 

  Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

  Έξω από το υπουργείο Εργασίας συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 16/6, σπουδαστές των ΙΕΚ που διαμαρτύρονται για την διαγραφή των δελτίων ανεργίας τους από τον ΟΑΕΔ.
  Αρκετός κόσμος συμμετείχε στην κινητοποίηση, παρόλη την έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς (λόγω έκτακτης στάσης εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) και παρόλα τα παραπλανητικά δημοσιεύματα της προηγούμενης ημέρας στον Τύπο, περί »ικανοποίησης των αιτημάτων μας» από μεριάς ΔΣ του ΟΑΕΔ. Στην απόφαση αυτή θέλουμε να σταθούμε, καθότι πολύς »ντόρος» έγινε. Εμείς πάντως δεν πανηγυρίζουμε, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε πως αποτελεί ένα βήμα, μια πρώτη επίσημη αναγνώριση της αδικίας που συντελείται σε βάρος μας και μια ένδειξη πως υπάρχει πρόθεση να προστατευτούν τα επιδόματα ανεργίας, που τόσο αναίσχυντα ζητήθηκαν πίσω. (Μένει φυσικά, αυτό να μετουσιωθεί σε εγκύκλιο κανονιστική).
  Από την άλλη, δεν υπάρχει λογική στο διαχωρισμό που δημιουργεί η απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, μεταξύ επιδοτούμενων -οι οποίοι θα διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, όχι όμως και μετά τη λήξη της επιδότησης– και μη επιδοτούμενων ανέργων σπουδαστών, καθώς αποκλείει από τον υπολογισμό του χρόνου κατάρτισης ως χρόνου ανεργίας, μια σειρά συναδέλφους πουαποδεδειγμένα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα (ανεξάρτητα από το ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν το επίδομα) και μάλιστα μέτρησε η προϋπηρεσία τους ως κριτήριο για την ένταξή τους στο ΙΕΚ!
  Επίσης, δεν ξεκαθαρίζεται τί θα γίνει με τους επιδοτούμενους που υπέστησαν ήδη διακοπή της καταβολής της επιδότησης ανεργίας, ούτε και με τους εργαζόμενους σπουδαστές που έχουν ήδη απολυθεί ή απειλούνται άμεσα με απόλυση, λόγω αφαίρεσης των μορίων που τους έδωσε ο χρόνος ανεργίας τους.
  Όλα τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα, θέσαμε προφορικά αλλά και με κατάθεση σχετικού υπομνήματος, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, με τον Γρ. Μαλάμη, διευθυντή του γραφείου της αρμόδιας αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου. Διατυπώσαμε ακόμα πιο επιτακτικά, το αίτημα μας για άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης αυτής  της αδικίας, καθώς και για την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των άνεργων σπουδαστών ΙΕΚ. Η απάντηση ήταν πως υπάρχει αυτή η πρόθεση και πως αναμένεται να υλοποιηθεί με τη μορφή πρότασης για νομοθετική ρύθμιση. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είχαμε παρά μια προφορική δέσμευση για το μέλλον από μεριάς υπουργείου, την ώρα που η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, με μια ασαφή και ελλιπή απόφαση, έχει παραπέμψει εκεί για την οριστική ρύθμιση του ζητήματος. Αν μάλιστα κρίνουμε και από την προ ενός χρόνου επίσημη θέση του υπ. Εργασίας, που προκειμένου να νομιμοποιήσει τις διαγραφές των ανέργων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, επικαλούνταν μεταξύ άλλων ‘’ξεθαμμένους’’ νόμους που δεν αφορούν τα ΙΕΚ, δεν έχουμε και πολλούς λόγους να εμπιστευτούμε τυφλά αυτές τις ‘’καλές προθέσεις’’.
  Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επαναπαυόμαστε, ούτε και πρόκειται να διασπαστούμε σε »ευνοούμενους» και μη, κατάσταση που προωθεί η απόφαση του ΟΑΕΔ. Θα συνεχίσουμε δυναμικά στο δρόμο του αγώνα που ξεκινήσαμε, μέχρι να δικαιωθούμε όλοι και στην πράξη. Μέχρι τότε, προωθούμε το συντονισμό των συνελεύσεων και των πρωτοβουλιών των σπουδαστών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε σχολή και σε κάθε πόλη, ούτως ώστε, στην περίπτωση που η ηγεσία του υπ. Εργασίας, αναιρέσει ή »ξεχάσει» τη δέσμευσή της για έμπρακτη και συνολική λύση του προβλήματος, να έρθει αντιμέτωπη με ένα οργανωμένο και αποφασισμένο κίνημα που θα αναλάβει να της το »υπενθυμίσει». Με κάθε τρόπο.
                 
  Γενική Συνέλευση Σπουδαστών ΙΕΚ

  Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

  Όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή 10 Απριλίου 6 μ.μ.  Όλοι οι άνεργοι της Αθήνας να υποδεχτούμε στο Σύνταγμα τους συν-άνεργους της Πάτρας, να συμμετάσχουμε στην πορεία και τη συναυλία που θα ακολουθήσει, και να κάνουμε το γεγονός αυτό αφετηρία για να ακουστεί πιο δυνατά σε όλη την Ελλάδα η φωνή μας, η φωνή αυτών που είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης και των μνημονίων. Οι άνεργοι της Πάτρας, μιας πόλης που έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα από την ανεργία, έχουν ξεκινήσει από τις 3 Απριλίου και έρχονται με πορεία στην Αθήνα. Τώρα είναι η ώρα όλοι οι άνεργοι να οργανωθούμε μέσα από Επιτροπές Ανέργων που θα φτιάξουμε οι ίδιοι, ανά συνοικία ή επάγγελμα, ή να ενταχθούμε στις ήδη υπάρχουσες Επιτροπές Ανέργων, να συντονιστούμε και να γίνουμε ένα ποτάμι που δεν θα μπορεί να το σταματήσει κανείς. Να διεκδικήσουμε μαχητικά το ιερό δικαίωμά μας στη δουλειά, αλλά και όλα όσα είναι απαραίτητα για μια ανθρώπινη διαβίωση!

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΚΥΨΕΛΗΣ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

  Θέλουμε έναν ΟΑΕΔ που θα βοηθά να βρούμε δουλειά      Η κατάσταση με την ανεργία είναι γνωστή σε όλους μας και καταλαβαίνουμε ότι δεν θ’ αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνεργοι και υποαπασχολούμενοι είναι να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε δυναμικά το αυτονόητο δικαίωμά μας στη δουλειά, αλλά και να απαιτήσουμε να λυθούν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που μπορούν να βελτιώσουν την κατάστασή μας. Σε κάποια θέματα έγιναν ένα δυο βήματα, π.χ., σήμερα έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν μετακινήσεις, χάρη στη συντονισμένη και συνεχή πίεση από διάφορες πρωτοβουλίες και κινήσεις ανέργων τα προηγούμενα χρόνια.

     Ένα σημαντικό πρόβλημα που βρίσκουμε όμως διαρκώς μπροστά μας είναι η ανύπαρκτη στη χώρα μας οργάνωση της αναζήτησης εργασίας. Οι άνεργοι που ψάχνουμε για δουλειά δεν έχουμε ουσιαστική βοήθεια από τον ΟΑΕΔ και διαπιστώνουμε ότι οι γνωστές εφημερίδες ή ιστοσελίδες αγγελιών στις οποίες καταφεύγουμε έχουν κατά 90% παραπλανητικές ή ψευδείς αγγελίες. Αποτέλεσμα: χάνουμε χρόνο, ακόμα και χρήματα, ακόμη και το κουράγιο μας για αναζήτηση εργασίας, απαντώντας σε αγγελίες πίσω από τις οποίες βρίσκονται απατεώνες που ζητούν τζάμπα εργασία, «συνεργάτες», πλασιέ με ποσοστά κ.λπ.

     Αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με τα εξής μέτρα:

    Να γίνει επιτέλους βασική αποστολή του ΟΑΕΔ η εύρεση εργασίας για τους ανέργους, και όχι η ανακύκλωση της ανεργίας μέσα από τα γνωστά «προγράμματα».
    Κάθε εργοδότης που αναζητά προσωπικό να είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί τη σχετική αγγελία στον ΟΑΕΔ (με ένα απλό e-mail), ώστε ο ΟΑΕΔ να έχει στη διάθεση των ανέργων έναν πλήρη κατάλογο θέσεων εργασίας, ανά περιοχή και ανά επάγγελμα.
    Στις αγγελίες αναζήτησης εργαζόμενου να αναφέρονται μόνο τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τα απαιτούμενα προσόντα, και όχι στοιχεία που άπτονται των προσωπικών μας δεδομένων, ενέχουν απαράδεκτες διακρίσεις, ή είναι εντελώς άσχετα και υποκειμενικά (π.χ. «εμφανίσιμη κοπέλα», «μεγάλος πολυεθνικός όμιλος», «νέοι, νέες με επικοινωνιακά χαρίσματα» κ.λπ.).

    Να υπάρχουν ποινικές κυρώσεις για όσους δημοσιεύουν αγγελίες συνειδητά παραπλανητικές και ψευδείς.

      Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή Ανέργων Πατησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου ξεκινά μάζεμα υπογραφών, καμπάνια δημοσιοποίησης του ζητήματος και παρεμβάσεις στον ΟΑΕΔ, τις αρμόδιες αρχές και όπου αλλού πρέπει ν’ ακουστεί η φωνή μας. 

     Βοήθησε κι εσύ σε αυτή την προσπάθεια! Υπόγραψε και ενεργοποιήσου. Μας αφορά όλους!